Educación para un mundo novo


Maria Montessori (testo)
Carlos Acevedo (traduzione)

pp. 128 | 15 x 21,5 cm.
ISBN: 978-84-8464-270-1
Prezzo: 14.00

Lingue disponibile: Galiziano

Biblioteca de pedagoxía

A impulsora das "Casas dos Nenos" artellou unha metodoloxía didáctica -extendida por todo o mundo- que sitúa as nenas e os nenos como protagonistas do proceso educativo, desenvolvendo as súas capacidades en colaboración coa natureza.
Director de colección: Antón Costa