Robert Macfarlane

Nottinghamshire, Reino Unido, 1976

Licenciado en Belas Artes, obtivo o doutorado no Emmanuel College de Cambridge, onde é docente. Dende 2003 ten publicados varios libros de natureza e viaxes, que recibiron varios premios. Colabora con medios de comunicación e proxectos musicais cinematográficos.