Cecilia Pisos

Bos Aires, 1965

Licenciada e profesora en Letras (Universidade de Bos Aires), ampliou a súa formación en materia de Xestión Cultural e Políticas Culturais (Universidade Autónoma de México). Especialista en lírica do Século de Ouro, tamén coordina obradoiros e cursos de poesía, ademais da súa faceta como editora de literatura infantil e de textos escolares. É autora de máis de 80 libros para nenos e mozos publicados en distintos países. A súa obra poética para adultos recibiu diversos premios e foi incluída nas seleccións de ALIJA, Plan Nacional de Lectura en Arxentina, IBBY México e Fundación Cuatrogatos; foi finalista nos concursos literarios Julio Coba en Ecuador e Barco de Vapor en Arxentina.

http://www.ceciliapisos.com.ar

Outros livros do mesmo autor em espanhol