Ram Singh Urveti

Ram Singh Urveti é un brillante artista a quen moitos outros pintores Gond respectan pola súa técnica delicada, depurada e sofisticada. A súa obra recrea un mundo de fantasía e metamorfose, que cobra vida cos seus detalles de formas viventes.

Outros livros do mesmo autor em espanhol